صرافی ستاره سهیل
شنبه , 25 آذر 1396
021 91007651

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای دلار آمریکا (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس دلار آمریکا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین : 4,179

بیشترین : 4,205

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 4,184

بیشترین : 4,187

ماه گذشته

کم‌ترین : 4,082

بیشترین : 4,092

نمودار قیمت اسکناس دلار آمریکا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله دلار آمریکا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین : 4,298

بیشترین : 4,298

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 4,268

بیشترین : 4,280

ماه گذشته

کم‌ترین : 4,128

بیشترین : 4,128

نمودار ارز حواله دلار آمریکا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی دلار آمریکا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی دلار آمریکا طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل