صرافی ستاره سهیل
پنجشنبه , 27 مهر 1396
021 54506

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای دلار آمریکا (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس دلار آمریکا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین : 4,013

بیشترین : 4,018

دیروز

کم‌ترین : 4,020

بیشترین : 4,020

هفته گذشته

کم‌ترین : 4,008

بیشترین : 4,009

ماه گذشته

کم‌ترین : 3,900

بیشترین : 3,904

نمودار قیمت اسکناس دلار آمریکا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله دلار آمریکا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین : 4,070

بیشترین : 4,070

دیروز

کم‌ترین : 4,082

بیشترین : 4,082

هفته گذشته

کم‌ترین : 4,055

بیشترین : 4,055

ماه گذشته

کم‌ترین : 3,943

بیشترین : 3,943

نمودار ارز حواله دلار آمریکا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی دلار آمریکا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 3

بیشترین : 3

ماه گذشته

کم‌ترین : 3

بیشترین : 3

نمودار ارز رسمی دلار آمریکا طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل