صرافی ستاره سهیل
شنبه , 25 آذر 1396
021 91007651

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای بت تایلند (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس بت تایلند

زمان قیمت هر بت تایلند
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 137

بیشترین : 137

ماه گذشته

کم‌ترین : 137

بیشترین : 137

نمودار قیمت اسکناس بت تایلند طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله بت تایلند

زمان قیمت هر بت تایلند
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز حواله بت تایلند طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی بت تایلند

زمان قیمت هر بت تایلند
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین : 11

بیشترین : 11

نمودار ارز رسمی بت تایلند طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل