صرافی ستاره سهیل
پنجشنبه , 27 مهر 1396
021 54506

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای بت تایلند (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس بت تایلند

زمان قیمت هر بت تایلند
امروز

کم‌ترین : 126

بیشترین : 128

دیروز

کم‌ترین : 127

بیشترین : 128

هفته گذشته

کم‌ترین : 128

بیشترین : 128

ماه گذشته

کم‌ترین : 128

بیشترین : 128

نمودار قیمت اسکناس بت تایلند طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله بت تایلند

زمان قیمت هر بت تایلند
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز حواله بت تایلند طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی بت تایلند

زمان قیمت هر بت تایلند
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 10

بیشترین : 10

ماه گذشته

کم‌ترین : 10

بیشترین : 10

نمودار ارز رسمی بت تایلند طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل