اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای بت تایلند (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس بت تایلند

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 118

بیشترین : 118

ماه گذشته

کم‌ترین : 118

بیشترین : 118

نمودار قیمت اسکناس بت تایلند طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله بت تایلند

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز حواله بت تایلند طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی بت تایلند

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 9,643

بیشترین : 9,643

ماه گذشته

کم‌ترین : 9,575

بیشترین : 9,575

نمودار ارز رسمی بت تایلند طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل