صرافی ستاره سهیل
شنبه , 25 آذر 1396
021 91007651

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای ریال قطر (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس ریال قطر

زمان قیمت هر ریال قطر
امروز

کم‌ترین : 1,130

بیشترین : 1,130

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 1,110

بیشترین : 1,110

ماه گذشته

کم‌ترین : 1,093

بیشترین : 1,095

نمودار قیمت اسکناس ریال قطر طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله ریال قطر

زمان قیمت هر ریال قطر
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز حواله ریال قطر طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی ریال قطر

زمان قیمت هر ریال قطر
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی ریال قطر طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل