صرافی ستاره سهیل
شنبه , 25 آذر 1396
021 91007651

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای دلار نیوزلند (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس دلار نیوزلند

زمان قیمت هر دلار نیوزلند
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 3,000

بیشترین : 3,000

ماه گذشته

کم‌ترین : 3,000

بیشترین : 3,000

نمودار قیمت اسکناس دلار نیوزلند طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله دلار نیوزلند

زمان قیمت هر دلار نیوزلند
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز حواله دلار نیوزلند طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی دلار نیوزلند

زمان قیمت هر دلار نیوزلند
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی دلار نیوزلند طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل