صرافی ستاره سهیل
پنجشنبه , 27 مهر 1396
021 54506

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای دلار نیوزلند (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس دلار نیوزلند

زمان قیمت هر دلار نیوزلند
امروز

کم‌ترین : 2,965

بیشترین : 2,970

دیروز

کم‌ترین : 2,965

بیشترین : 2,970

هفته گذشته

کم‌ترین : 2,965

بیشترین : 2,965

ماه گذشته

کم‌ترین : 2,930

بیشترین : 2,930

نمودار قیمت اسکناس دلار نیوزلند طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله دلار نیوزلند

زمان قیمت هر دلار نیوزلند
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز حواله دلار نیوزلند طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی دلار نیوزلند

زمان قیمت هر دلار نیوزلند
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی دلار نیوزلند طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل