اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای رینگیت مالزی (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس رینگیت مالزی

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 915

بیشترین : 915

ماه گذشته

کم‌ترین : 925

بیشترین : 925

نمودار قیمت اسکناس رینگیت مالزی طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله رینگیت مالزی

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین : 929

بیشترین : 929

نمودار ارز حواله رینگیت مالزی طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی رینگیت مالزی

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 762

بیشترین : 762

ماه گذشته

کم‌ترین : 762

بیشترین : 762

نمودار ارز رسمی رینگیت مالزی طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل