صرافی ستاره سهیل
پنجشنبه , 27 مهر 1396
021 54506

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای رینگیت مالزی (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس رینگیت مالزی

زمان قیمت هر رینگیت مالزی
امروز

کم‌ترین : 985

بیشترین : 990

دیروز

کم‌ترین : 980

بیشترین : 988

هفته گذشته

کم‌ترین : 995

بیشترین : 997

ماه گذشته

کم‌ترین : 995

بیشترین : 997

نمودار قیمت اسکناس رینگیت مالزی طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله رینگیت مالزی

زمان قیمت هر رینگیت مالزی
امروز

کم‌ترین : 967

بیشترین : 967

دیروز

کم‌ترین : 972

بیشترین : 972

هفته گذشته

کم‌ترین : 977

بیشترین : 977

ماه گذشته

کم‌ترین : 988

بیشترین : 988

نمودار ارز حواله رینگیت مالزی طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی رینگیت مالزی

زمان قیمت هر رینگیت مالزی
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 1

بیشترین : 1

ماه گذشته

کم‌ترین : 1

بیشترین : 1

نمودار ارز رسمی رینگیت مالزی طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل