صرافی ستاره سهیل
شنبه , 25 آذر 1396
021 91007651

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای رینگیت مالزی (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس رینگیت مالزی

زمان قیمت هر رینگیت مالزی
امروز

کم‌ترین : 1,058

بیشترین : 1,058

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 1,056

بیشترین : 1,056

ماه گذشته

کم‌ترین : 1,000

بیشترین : 1,003

نمودار قیمت اسکناس رینگیت مالزی طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله رینگیت مالزی

زمان قیمت هر رینگیت مالزی
امروز

کم‌ترین : 1,052

بیشترین : 1,052

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 1,048

بیشترین : 1,048

ماه گذشته

کم‌ترین : 986

بیشترین : 999

نمودار ارز حواله رینگیت مالزی طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی رینگیت مالزی

زمان قیمت هر رینگیت مالزی
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی رینگیت مالزی طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل