صرافی ستاره سهیل
پنجشنبه , 27 مهر 1396
021 54506

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای لیر ترکیه (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس لیر ترکیه

زمان قیمت هر لیر ترکیه
امروز

کم‌ترین : 1,115

بیشترین : 1,115

دیروز

کم‌ترین : 1,126

بیشترین : 1,128

هفته گذشته

کم‌ترین : 1,133

بیشترین : 1,133

ماه گذشته

کم‌ترین : 1,130

بیشترین : 1,155

نمودار قیمت اسکناس لیر ترکیه طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله لیر ترکیه

زمان قیمت هر لیر ترکیه
امروز

کم‌ترین : 1,125

بیشترین : 1,129

دیروز

کم‌ترین : 1,127

بیشترین : 1,129

هفته گذشته

کم‌ترین : 1,120

بیشترین : 1,130

ماه گذشته

کم‌ترین : 1,144

بیشترین : 1,146

نمودار ارز حواله لیر ترکیه طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی لیر ترکیه

زمان قیمت هر لیر ترکیه
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 1

بیشترین : 1

ماه گذشته

کم‌ترین : 1

بیشترین : 1

نمودار ارز رسمی لیر ترکیه طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل