صرافی ستاره سهیل
شنبه , 25 آذر 1396
021 91007651

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای لیر ترکیه (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس لیر ترکیه

زمان قیمت هر لیر ترکیه
امروز

کم‌ترین : 1,110

بیشترین : 1,123

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 1,116

بیشترین : 1,130

ماه گذشته

کم‌ترین : 1,077

بیشترین : 1,081

نمودار قیمت اسکناس لیر ترکیه طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله لیر ترکیه

زمان قیمت هر لیر ترکیه
امروز

کم‌ترین : 1,125

بیشترین : 1,125

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 1,125

بیشترین : 1,130

ماه گذشته

کم‌ترین : 1,075

بیشترین : 1,075

نمودار ارز حواله لیر ترکیه طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی لیر ترکیه

زمان قیمت هر لیر ترکیه
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین : 1

بیشترین : 1

نمودار ارز رسمی لیر ترکیه طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل