اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای روپیه هند (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس روپیه هند

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 59

بیشترین : 59

ماه گذشته

کم‌ترین : 59

بیشترین : 59

نمودار قیمت اسکناس روپیه هند طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله روپیه هند

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز حواله روپیه هند طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی روپیه هند

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی روپیه هند طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل