صرافی ستاره سهیل
شنبه , 25 آذر 1396
021 91007651

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای پوند انگلیس (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس پوند انگلیس

زمان قیمت هر پوند انگلیس
امروز

کم‌ترین : 5,730

بیشترین : 5,760

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 5,800

بیشترین : 5,840

ماه گذشته

کم‌ترین : 5,533

بیشترین : 5,536

نمودار قیمت اسکناس پوند انگلیس طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله پوند انگلیس

زمان قیمت هر پوند انگلیس
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز حواله پوند انگلیس طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی پوند انگلیس

زمان قیمت هر پوند انگلیس
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین : 5

بیشترین : 5

نمودار ارز رسمی پوند انگلیس طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل