اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای پوند انگلیس (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس پوند انگلیس

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 4,960

بیشترین : 4,960

ماه گذشته

کم‌ترین : 4,845

بیشترین : 4,845

نمودار قیمت اسکناس پوند انگلیس طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله پوند انگلیس

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 5,045

بیشترین : 5,045

ماه گذشته

کم‌ترین : 4,835

بیشترین : 4,835

نمودار ارز حواله پوند انگلیس طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی پوند انگلیس

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 4,266

بیشترین : 4,266

ماه گذشته

کم‌ترین : 4,233

بیشترین : 4,233

نمودار ارز رسمی پوند انگلیس طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل