صرافی ستاره سهیل
پنجشنبه , 27 مهر 1396
021 54506

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای پوند انگلیس (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس پوند انگلیس

زمان قیمت هر پوند انگلیس
امروز

کم‌ترین : 5,347

بیشترین : 5,355

دیروز

کم‌ترین : 5,353

بیشترین : 5,353

هفته گذشته

کم‌ترین : 5,355

بیشترین : 5,355

ماه گذشته

کم‌ترین : 5,263

بیشترین : 5,275

نمودار قیمت اسکناس پوند انگلیس طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله پوند انگلیس

زمان قیمت هر پوند انگلیس
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین : 5,350

بیشترین : 5,350

نمودار ارز حواله پوند انگلیس طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی پوند انگلیس

زمان قیمت هر پوند انگلیس
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 5

بیشترین : 5

ماه گذشته

کم‌ترین : 5

بیشترین : 5

نمودار ارز رسمی پوند انگلیس طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل