اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای یورو اروپا (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس یورو اروپا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 4,410

بیشترین : 4,410

ماه گذشته

کم‌ترین : 4,280

بیشترین : 4,280

نمودار قیمت اسکناس یورو اروپا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله یورو اروپا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 4,485

بیشترین : 4,485

ماه گذشته

کم‌ترین : 4,305

بیشترین : 4,305

نمودار ارز حواله یورو اروپا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی یورو اروپا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 3,737

بیشترین : 3,737

ماه گذشته

کم‌ترین : 3,714

بیشترین : 3,714

نمودار ارز رسمی یورو اروپا طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل