صرافی ستاره سهیل
پنجشنبه , 27 مهر 1396
021 54506

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای یورو اروپا (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس یورو اروپا

زمان قیمت هر یورو اروپا
امروز

کم‌ترین : 4,783

بیشترین : 4,813

دیروز

کم‌ترین : 4,798

بیشترین : 4,805

هفته گذشته

کم‌ترین : 4,888

بیشترین : 4,888

ماه گذشته

کم‌ترین : 4,698

بیشترین : 4,705

نمودار قیمت اسکناس یورو اروپا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله یورو اروپا

زمان قیمت هر یورو اروپا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین : 4,805

بیشترین : 4,805

هفته گذشته

کم‌ترین : 4,827

بیشترین : 4,827

ماه گذشته

کم‌ترین : 4,731

بیشترین : 4,731

نمودار ارز حواله یورو اروپا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی یورو اروپا

زمان قیمت هر یورو اروپا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 4

بیشترین : 4

ماه گذشته

کم‌ترین : 4

بیشترین : 4

نمودار ارز رسمی یورو اروپا طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل