صرافی ستاره سهیل
شنبه , 25 آذر 1396
021 91007651

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای یورو اروپا (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس یورو اروپا

زمان قیمت هر یورو اروپا
امروز

کم‌ترین : 5,000

بیشترین : 5,038

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 5,008

بیشترین : 5,040

ماه گذشته

کم‌ترین : 4,884

بیشترین : 4,893

نمودار قیمت اسکناس یورو اروپا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله یورو اروپا

زمان قیمت هر یورو اروپا
امروز

کم‌ترین : 5,056

بیشترین : 5,056

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 5,027

بیشترین : 5,050

ماه گذشته

کم‌ترین : 4,852

بیشترین : 4,900

نمودار ارز حواله یورو اروپا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی یورو اروپا

زمان قیمت هر یورو اروپا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی یورو اروپا طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل