صرافی ستاره سهیل
شنبه , 25 آذر 1396
021 91007651

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای یوان چین (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس یوان چین

زمان قیمت هر یوان چین
امروز

کم‌ترین : 649

بیشترین : 649

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 663

بیشترین : 663

ماه گذشته

کم‌ترین : 665

بیشترین : 665

نمودار قیمت اسکناس یوان چین طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله یوان چین

زمان قیمت هر یوان چین
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 643

بیشترین : 644

ماه گذشته

کم‌ترین : 643

بیشترین : 644

نمودار ارز حواله یوان چین طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی یوان چین

زمان قیمت هر یوان چین
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی یوان چین طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل