صرافی ستاره سهیل
پنجشنبه , 27 مهر 1396
021 54506

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای یوان چین (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس یوان چین

زمان قیمت هر یوان چین
امروز

کم‌ترین : 630

بیشترین : 635

دیروز

کم‌ترین : 635

بیشترین : 638

هفته گذشته

کم‌ترین : 643

بیشترین : 644

ماه گذشته

کم‌ترین : 643

بیشترین : 644

نمودار قیمت اسکناس یوان چین طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله یوان چین

زمان قیمت هر یوان چین
امروز

کم‌ترین : 612

بیشترین : 612

دیروز

کم‌ترین : 612

بیشترین : 613

هفته گذشته

کم‌ترین : 614

بیشترین : 618

ماه گذشته

کم‌ترین : 619

بیشترین : 619

نمودار ارز حواله یوان چین طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی یوان چین

زمان قیمت هر یوان چین
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 1

بیشترین : 1

ماه گذشته

کم‌ترین : 1

بیشترین : 1

نمودار ارز رسمی یوان چین طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل