اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای فرانک سوییس (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس فرانک سوییس

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 3,985

بیشترین : 3,985

ماه گذشته

کم‌ترین : 3,930

بیشترین : 3,930

نمودار قیمت اسکناس فرانک سوییس طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله فرانک سوییس

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز حواله فرانک سوییس طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی فرانک سوییس

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی فرانک سوییس طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل