صرافی ستاره سهیل
شنبه , 25 آذر 1396
021 91007651

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای فرانک سوییس (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس فرانک سوییس

زمان قیمت هر فرانک سوییس
امروز

کم‌ترین : 4,348

بیشترین : 4,348

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 4,356

بیشترین : 4,356

ماه گذشته

کم‌ترین : 4,205

بیشترین : 4,210

نمودار قیمت اسکناس فرانک سوییس طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله فرانک سوییس

زمان قیمت هر فرانک سوییس
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز حواله فرانک سوییس طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی فرانک سوییس

زمان قیمت هر فرانک سوییس
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی فرانک سوییس طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل