صرافی ستاره سهیل
پنجشنبه , 27 مهر 1396
021 54506

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای دلار کانادا (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس دلار کانادا

زمان قیمت هر دلار کانادا
امروز

کم‌ترین : 3,275

بیشترین : 3,275

دیروز

کم‌ترین : 3,290

بیشترین : 3,290

هفته گذشته

کم‌ترین : 3,358

بیشترین : 3,358

ماه گذشته

کم‌ترین : 3,225

بیشترین : 3,245

نمودار قیمت اسکناس دلار کانادا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله دلار کانادا

زمان قیمت هر دلار کانادا
امروز

کم‌ترین : 3,345

بیشترین : 3,345

دیروز

کم‌ترین : 3,330

بیشترین : 3,330

هفته گذشته

کم‌ترین : 3,325

بیشترین : 3,365

ماه گذشته

کم‌ترین : 3,310

بیشترین : 3,310

نمودار ارز حواله دلار کانادا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی دلار کانادا

زمان قیمت هر دلار کانادا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 3

بیشترین : 3

ماه گذشته

کم‌ترین : 3

بیشترین : 3

نمودار ارز رسمی دلار کانادا طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل