اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای دلار کانادا (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس دلار کانادا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 3,040

بیشترین : 3,040

ماه گذشته

کم‌ترین : 2,925

بیشترین : 2,925

نمودار قیمت اسکناس دلار کانادا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله دلار کانادا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 3,060

بیشترین : 3,060

ماه گذشته

کم‌ترین : 2,925

بیشترین : 2,925

نمودار ارز حواله دلار کانادا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی دلار کانادا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 2,578

بیشترین : 2,578

ماه گذشته

کم‌ترین : 2,508

بیشترین : 2,508

نمودار ارز رسمی دلار کانادا طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل