صرافی ستاره سهیل
شنبه , 25 آذر 1396
021 91007651
نکات قابل توجه به هنگام واریز وجه به حساب های صرافی ستاره سهیل :

  • قبل از اقدام به هرگونه واریز به حساب های صرافی جهت هماهنگی با صرافی تماس حاصل فرمایید.
  • به هنگام واریز وجه به هر یک از حساب های صرافی ، قسمت مربوط به بابت واریز در فیش بانکی تکمیل گردد.
  • فاکتور رسمی فقط بنام شخص واریز کننده که در فیش بانکی قید شده است ، صادر خواهد شد و لازم است وجه واریزی از حساب بانکی شخص واریز کننده به حساب صرافی منتقل شده باشد.به عبارت دیگر ، نام واریز کننده وجه و نام صاحب حساب بانکی و نام دریافت کننده فاکتور باید یکسان باشد.
  • به همراه داشتن اصل کارت شناسایی دارای کد ملی ( کارت ملی ، گواهینامه ، شناسنامه جدید ) برای شخص حقیقی و برای اشخاص حقوقی روزنامه رسمی آگهی تاسیس و تغییرات و کپی کد اقتصادی و معرفی نامه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت الزامی است.
  • درخواست بازگشت وجه واریزی فقط بصورت حضوری بوده و پس از ارائه اصل رسید بانکی مبنی بر واریز وجه به حساب های صرافی ، فقط به شکل واریز به حساب شخص واریز کننده قید شده در فیش بانکی مقدور خواهد بود.

شماره حساب : 5896425954

شماره کارت : 6104 3377 2442 7354

شماره شبا : IR500120020000005896425954

به نام صرافى سيد سجاد شهيديان و شركا

شماره حساب : 338 8100 12954229 1

شماره شبا : IR380570033881012954229101

به نام صرافى سيد سجاد شهيديان و شركا

شماره حساب : 0202069122007

شماره شبا : IR130620000000202069122007

به نام صرافى سيد سجاد شهيديان و شركا
کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل