صرافی ستاره سهیل
شنبه , 25 آذر 1396
021 91007651

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای دلار استرالیا (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس دلار استرالیا

زمان قیمت هر دلار استرالیا
امروز

کم‌ترین : 3,245

بیشترین : 3,268

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 3,273

بیشترین : 3,300

ماه گذشته

کم‌ترین : 3,208

بیشترین : 3,216

نمودار قیمت اسکناس دلار استرالیا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله دلار استرالیا

زمان قیمت هر دلار استرالیا
امروز

کم‌ترین : 3,315

بیشترین : 3,315

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 3,295

بیشترین : 3,295

ماه گذشته

کم‌ترین : 3,235

بیشترین : 3,235

نمودار ارز حواله دلار استرالیا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی دلار استرالیا

زمان قیمت هر دلار استرالیا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی دلار استرالیا طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل