اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای دلار استرالیا (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس دلار استرالیا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 2,960

بیشترین : 2,960

ماه گذشته

کم‌ترین : 2,900

بیشترین : 2,900

نمودار قیمت اسکناس دلار استرالیا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله دلار استرالیا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 2,995

بیشترین : 2,995

ماه گذشته

کم‌ترین : 2,890

بیشترین : 2,890

نمودار ارز حواله دلار استرالیا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی دلار استرالیا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی دلار استرالیا طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل