صرافی ستاره سهیل
پنجشنبه , 27 مهر 1396
021 54506

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای دلار استرالیا (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس دلار استرالیا

زمان قیمت هر دلار استرالیا
امروز

کم‌ترین : 3,230

بیشترین : 3,250

دیروز

کم‌ترین : 3,248

بیشترین : 3,250

هفته گذشته

کم‌ترین : 3,280

بیشترین : 3,280

ماه گذشته

کم‌ترین : 3,200

بیشترین : 3,200

نمودار قیمت اسکناس دلار استرالیا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله دلار استرالیا

زمان قیمت هر دلار استرالیا
امروز

کم‌ترین : 3,245

بیشترین : 3,245

دیروز

کم‌ترین : 3,270

بیشترین : 3,270

هفته گذشته

کم‌ترین : 3,305

بیشترین : 3,305

ماه گذشته

کم‌ترین : 3,185

بیشترین : 3,185

نمودار ارز حواله دلار استرالیا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی دلار استرالیا

زمان قیمت هر دلار استرالیا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی دلار استرالیا طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل