صرافی ستاره سهیل
پنجشنبه , 27 مهر 1396
021 54506

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای درهم امارات (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس درهم امارات

زمان قیمت هر درهم امارات
امروز

کم‌ترین : 1,118

بیشترین : 1,118

دیروز

کم‌ترین : 1,121

بیشترین : 1,121

هفته گذشته

کم‌ترین : 1,135

بیشترین : 1,135

ماه گذشته

کم‌ترین : 1,070

بیشترین : 1,072

نمودار قیمت اسکناس درهم امارات طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله درهم امارات

زمان قیمت هر درهم امارات
امروز

کم‌ترین : 1,105

بیشترین : 1,110

دیروز

کم‌ترین : 1,107

بیشترین : 1,110

هفته گذشته

کم‌ترین : 1,112

بیشترین : 1,112

ماه گذشته

کم‌ترین : 1,069

بیشترین : 1,069

نمودار ارز حواله درهم امارات طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی درهم امارات

زمان قیمت هر درهم امارات
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی درهم امارات طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل