اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای درهم امارات (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس درهم امارات

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 1,035

بیشترین : 1,035

ماه گذشته

کم‌ترین : 1,026

بیشترین : 1,026

نمودار قیمت اسکناس درهم امارات طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله درهم امارات

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 1,042

بیشترین : 1,043

ماه گذشته

کم‌ترین : 1,032

بیشترین : 1,034

نمودار ارز حواله درهم امارات طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی درهم امارات

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی درهم امارات طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل