صرافی ستاره سهیل
شنبه , 25 آذر 1396
021 91007651

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای درهم امارات (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس درهم امارات

زمان قیمت هر درهم امارات
امروز

کم‌ترین : 1,160

بیشترین : 1,163

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 1,160

بیشترین : 1,163

ماه گذشته

کم‌ترین : 1,133

بیشترین : 1,137

نمودار قیمت اسکناس درهم امارات طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله درهم امارات

زمان قیمت هر درهم امارات
امروز

کم‌ترین : 1,162

بیشترین : 1,162

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 1,153

بیشترین : 1,156

ماه گذشته

کم‌ترین : 1,120

بیشترین : 1,122

نمودار ارز حواله درهم امارات طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی درهم امارات

زمان قیمت هر درهم امارات
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی درهم امارات طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل